2010ss 白目
2010ss 白目
2010ss 白目 02010ss 白目 12010ss 白目 22010ss 白目 32010ss 白目 42010ss 白目 52010ss 白目 62010ss 白目 72010ss 白目 82010ss 白目 92010ss 白目 102010ss 白目 112010ss 白目 122010ss 白目 132010ss 白目 142010ss 白目 152010ss 白目 162010ss 白目 172010ss 白目 182010ss 白目 19
2010ss 白目
 • PHOTOGRAPHER /

  SUSUMU NAGAHIRO(D-CORD)


  STYLIST /

  TOMOKO HIGASHINO


  HAIR & MAKE /

  SHUTARO(vitamins)


 • MODELS /

  GUI

  KERRY OGAMA


  CREATIVE DIRECTION /

  TAKAO AKINO


  ART DIRECTION & DESIGN /

  Bench inc.


 • GRAND CONCEPTION /

  HIRONORI YASUDA

  TAKAO AKINO